zekeriyaKokrek

1963 yılında Kayseri’de doğdu.

İlk, orta ve lise öğretimini Kayseri’de tamamladı; 1980 Kayseri Lisesi mezunudur.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 1980 yılında başladığı üniversite eğitimini 1986 yılında tamamladı ve tıp doktoru ünvanını aldı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda, 1987 yılında tıpta uzmanlık eğitimine başladı. Uzmanlık eğitimi süresince ülkemizin kıymetli nöropsikiyatri hocalarından Prof. Dr. Ayhan Songar ve Prof. Dr. Nedim Zembilci ile çalıştı. 1994 yılında, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda, “Obsessif-Kompülsif Semptomlu Şizofren Hastaların Tedavi Özellikleri” adlı tezi ile uzman oldu ve “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı” ünvanı aldı.

1995-2003 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda kısmi statüde uzman tabip olarak görev yaptı.

1995 yılından itibaren Ayhan Songar Nöro-psikiyatri ve Sağlık Enstitüsü’nde, Prof. Dr. Ayhan Songar’ın özel asistanı olarak serbest hekim olarak çalışmaya başladı. Halen, hocasının vasiyeti üzerinde Ayhan Songar Nöro-psikiyatri Enstitüsü’nde serbest hekim olarak mesleğini sürdürmektedir.

2008 yılından itibaren Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı’nda dersler vermektedir.

Kurum ve kuruluşların yönetim, yapılandırma ve işletim süreçleri konusunda endüstriyel psikoloji alanında hizmet sunan İmgelem Danışmanlık Eğitim ve Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi’nin yöneticiliğini yapmaktadır.

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin kurucu üyesidir.

Bir dönem Yeni Symposium dergisi editör yardımcılığını yaptı.

Yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış makaleleri, kongrelerde sunulmuş tebliğleri bulunmaktadır.

Mesleki ilgi alanı klinik psikiyatri, adi psikiyatri, epilepsi, sosyal psikoloji, sibernetik ve bilim felsefesidir. Özel ilgi alanı kültür, uygarlık ve felsefe tarihidir.

Almanca ve İngilizce bilmektedir.